KNN > bioplastic > knn bioplastic
Revolutionaire kunststoffen voor 3D-printen van medische applicaties

Revolutionaire kunststoffen voor 3D-printen van medische applicaties

Binnen het M3DPHA project ontwikkelt een consortium van bedrijven en kennisinstellingen innovatieve kunststoffen voor 3D-print applicaties. Hierbij staat het diversifië...

Graag wil ik mij voorstellen

Graag wil ik mij voorstellen

Mijn naam is Dinja Schnelting en ik ben vierdejaars student van de opleiding Life Science, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, aan de Stenden Hogeschool te Emmen. In...

Wat we doen

 

KNN Bioplastic ontwikkelt bioplastic compounds en eindproducten waarbij de milieulast tot een minimum is gereduceerd. Dit realiseren we door de nadruk te leggen op een duidelijk gedefinieerde biodegradatie en biobased herkomst van de grondstoffen. Met deze verduurzaming van het bioplasticaanbod spelen we in op een wereldwijde trend en willen we als KNN Bioplastic een voorbeeldfunctie vervullen in het herzien van plastictoepassingen.

Bij onze aanpak zetten we in op een nauwe samenwerking met de plasticverwerkende industrie. Deze aanpak komt voort uit de overtuiging dat bioplastic alleen succesvol kan worden toegepast in onze huidige economie mits deze op maat is samengesteld voor de desbetreffende industrie.